Aktuellt

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022

Debatt: Satsa på Dalarnas vägar och järnvägar – industrin och turismen behöver det

Sveriges avlånga och varierande geografi gör att behovet av en fungerande och väl omskött infrastruktur är stort. Eftersatt vägunderhåll påverkar både trafiksäkerheten och restiderna samtidigt som bristerna på järnvägen innebär förseningar för både person- och godstransporter. 40 procent av Sveriges exportindustri tar sig genom Dalarna och Bergslagen, i form av trävaror, papper och metallprodukter. Dalarna...

Läs inlägget
13 okt 2020
Riksväg 50 Bergslagsdiagonalen skylt

Funktions- och tillståndsbeskrivning av delsträckan Falun – Söderhamn

Partnerskap Bergslagsdiagonalen har tagit fram en funktions- och tillståndsbeskrivning för delsträckan Falun (anslutning E16) – Söderhamn. Rapporten innehåller förslag till åtgärder, prioriteringar, utbyggnadstakt och implementering av dessa inom Falu, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner.  Rapport Falun-Söderhamn (PDF)

Läs inlägget
2 feb 2020