Aktuellt

Debatt: Satsa på Dalarnas vägar och järnvägar – industrin och turismen behöver det

Sveriges avlånga och varierande geografi gör att behovet av en fungerande och väl omskött infrastruktur är stort. Eftersatt vägunderhåll påverkar både trafiksäkerheten och restiderna samtidigt som bristerna på järnvägen innebär förseningar för både person- och godstransporter. 40 procent av Sveriges exportindustri tar sig genom Dalarna och Bergslagen, i form av trävaror, papper och metallprodukter. Dalarna...

Läs inlägget
13 okt 2020
Riksväg 50 Bergslagsdiagonalen skylt

Funktions- och tillståndsbeskrivning av delsträckan Falun – Söderhamn

Partnerskap Bergslagsdiagonalen har tagit fram en funktions- och tillståndsbeskrivning för delsträckan Falun (anslutning E16) – Söderhamn. Rapporten innehåller förslag till åtgärder, prioriteringar, utbyggnadstakt och implementering av dessa inom Falu, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner.  Rapport Falun-Söderhamn (PDF)

Läs inlägget
2 feb 2020
Bergslagsdiagonalen 2015

Bättre vägstandard längs RV50 ger ett starkare och mer attraktivt Bergslagen

Här hittar du rapporten för ökad framkomlighet, bättre och säkrare flöden längs Bergslagsdiagonalen (RV50, Norra Ludvika­ – Södra infarten Lindesberg). Den handlar om vägsträckans betydelse för både Bergslagen och hela Sverige, vägens tillstånd och vilka åtgärder som krävs. Här beskrivs särskilt farliga och problematiska avsnitt med förslag till förbättringar. Syftet med rapporten, som är sammanställd...

Läs inlägget
30 sep 2019