Organisation

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är ett samarbete mellan 15 kommuner och 4 länsstyrelser, numera regionerna Gävleborg, Dalarna, Örebro och Östergötland.
Organisationen består av:

Projektledare:

Sofia Berglund, infrastrukturstrateg Falun Borlänge-regionen
Telefon: +46 (0)243-24 80 45
E-post: sofia.berglund@fbregionen.se

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av en ordförande, en representant för regionerna och en kommunstyrelseordförande från vart och ett av de fyra länen samt projektledaren. Totalt 7 ordinarie ledamöter.

Leif Pettersson (Ordförande), KSO (S), Ludvika kommun
E-post: leif.pettersson@ludvika.se

Håkan Englund, KSO (S), Ovanåker
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Mats Dahlberg, (vice ordf.) Kommunalråd (M), Falun
E-post: mats.dahlberg@falun.se

Jan Bohman, KSO (S) Borlänge
E-post: jan.bohman@borlange.se

Kjell Friman, Näringsutvecklare Borlänge kommun
E-post: kjell.friman@borlange.se

Jan Berglöf, Trafik och samhällsplanering, Region Örebro län
E-post: jan.berglof@regionorebrolan.se

Margareta Fallsvik, (L) Region Östergötland 
E-post: margareta.fallsvik@regionostergotland.se