Viktiga satsningar

Här samlar vi de viktigaste satsningarna som görs eller planeras att göras på riksväg 50, Bergslagsdiagonalen. För fördjupad information hänvisas till Trafikverkets webbplats.