Historik

Riksväg 50 – Bergslagsdiagonalen – mer än en väg.

2019 fyllde idén om vägsamarbetet Bergslagsdiagonalen 30 år. Nedan har vi samlat historik om några av de viktigaste händelserna.

1989

En djärv tanke föds om ett interregionalt vägstråk för Dalarna, Hälsingland, Örebro län och Östergötland.

1994

Ett officiellt samarbete skapas för 17 kommuner och 4 län.

1999

Hela vägen skyltas Bergslagsdiagonalen.

2001

Sju vägar bildar riksväg 50.

2010

Vägbyggnadsprojektet Motala-Mjölby påbörjas, störst hittills av de 15 vägprojekt som utförts sedan 1989.

2011

Vägombyggnaden av hela sträckan Falun-Alfta slutförd och invigd, en strategiskt viktigt länk för kommunikationerna Dalarna-Hälsingland och för hela stråket.

2012

Två ytterligare rapporter tillkom, ”Bergslagsdiagonalen – Målbilder för 2025 och 2035” och ”Trönödiagonalen”.

2013

Största vägbyggnadsprojektet Motala-Mjölby invigs av Kung Carl XVI Gustaf och infrastrukturministern. Projektet innebär att nästan hela Bergslagsdiagonalen genom Östergötland har fått hög standard.

2018

Stäckan Rude – Askersund – Åsbro, blir mötesfri landsväg.

2018

Axbergshammar till Lilla Mon byggs om till mötesfri landsväg
(2+1 körbanor) därmed är hela vägen söder om Lindesberg till Rude mötesfri.

2018

Genomfart Ludvika Etapp 1 öppnar.

2019

På sträckan Glössbo – Söderhamn, genomförs trafiksäkerhetsåtgärder.