Om oss

Partnerskap Bergslagsdiagonalen består av medlemskommuner längs riksväg 50, dvs Bergslagsdiagonalen. Tillsammans arbetar vi för en förbättrad infrastruktur som främjar utveckling och tillväxt längs stråket.

 

 

Infram står för Infrastruktur för framtiden

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är en del av Infram som är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Våra stråk passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare. Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen och Sveriges midja!

För ett starkare Bergslagen och ett starkare Sverige

Redan 1994 bidades Partnerskap Bergslagsdiagonalen som ett samarbete mellan 17 kommuner och 4 länsstyrelser, numera regionerna Gävleborg, Dalarna, Örebro och Östergötland. Partnerskapet syftar till att stärka områdets tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet för näringsliv och boende genom en förbättrad infrastruktur genom det mellansvenska inlandet, från Vättern till hälsingekusten. Vägstråket kallas för Bergslagsdiagonalen.

Partnerskapet arbetar för en ökad tillgänglighet längs Bergslagsdiagonalen. Detta kommer att öka regionens attraktionskraft för framtida företagsetableringar och innebära en attraktivare arbetsmarknad i regionen. Arbetspendling är nödvändigt för ett starkt näringsliv. En jämnare vägstandard innebär att man är villig att acceptera ett längre pendlingsavstånd.

Hjälp oss påverka beslutsfattarna, kontakta oss idag!