Om oss

Bergslagsdiagonalen är ett partnerskap mellan 15 kommuner och regionerna Gävleborg, Dalarna, Örebro och Östergötland. Vi arbetar för en förbättrad infrastruktur som främjar regionens utveckling och tillväxt.

 

 

För ett starkare Bergslagen och ett starkare Sverige

Redan 1994 bidades Partnerskap Bergslagsdiagonalen som ett samarbete mellan 17 kommuner och 4 länsstyrelser, numera regionerna Gävleborg, Dalarna, Örebro och Östergötland. Partnerskapet syftar till att stärka områdets tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet för näringsliv och boende genom en förbättrad infrastruktur genom det mellansvenska inlandet, från Vättern till hälsingekusten. Vägstråket kallas för Bergslagsdiagonalen.

Partnerskapet arbetar för en ökad tillgänglighet längs Bergslagsdiagonalen. Detta kommer att öka regionens attraktionskraft för framtida företagsetableringar och innebära en attraktivare arbetsmarknad i regionen. Arbetspendling är nödvändigt för ett starkt näringsliv. En jämnare vägstandard innebär att man är villig att acceptera ett längre pendlingsavstånd.

Hjälp oss påverka beslutsfattarna, kontakta oss idag!