Längs stråket

Riksväg 50 går genom det mellansvenska inlandet genom 15 kommuner, från vackra Vättern till hälsingekusten. Vägstråket kallas för Bergslagsdiagonalen. Det är ett mycket viktigt stråk för gods- och persontrafik. Hela 40 procent av Sveriges exportintäkter är beroende av en fungerande infrastruktur i Bergslagsregionen. 

Motala bron Bergslagsdiagonalen
Söderhamn
Bollnäs
Ovanåker
Falun
Borlänge
Ludvika
Ljusnarsberg
Lindesberg
Nora
Örebro
Kumla
Hallsberg
Askersund
Motala
Mjölby
Söderhamn
Toppbild Söderhamn

Söderhamn

Söderhamn är knutpunkt för flera stora vägar. Bergslagsdiagonalen har sin början här och fortsätter i sydlig riktning genom Bollnäs, Falun, Borlänge, Örebro och vidare mot Mjölby.

I kommunen bor ca 25 700 invånare och den största arbetsgivaren är Söderhamns kommun. Stora privata arbetsgivare finns inom pappers- och trävaruindustrin även tjänstesektor har vuxit fram med datasupport och designorienterade företag är tydliga exempel.

Läs mer på www.soderhamn.se

Många arbetspendlar mellan Söderhamn och Bollnäs via Bergslagsdiagonalen. Vägen är också mycket viktig för godstrafiken.

Bollnäs
Toppbild Bollnäs

Bollnäs

Bergslagsdiagonalen passerar genom Bollnäs. Bollnäs är en växande kommun med drygt 27 000 invånare. I kommunen finns drygt 3100 företag i olika branscher och storlek. Basnäringarna i området är industri, jord och skog samt besöksnäringen som har en allt mer betydande roll. Stor del av näringslivet finns även inom vård och omsorg samt handel och kommunikation. Bollnäs har ett strategiskt bra läge och goda kommunikationer tack vara bl.a. Bergslagsdiagonalen.

Läs mer på www.bollnas.se

 

”Bollnäs kommun fungerar som centrumbildande kommun och motor i regionen. Med det geografiska läget, goda boendemiljöer, väg-och järnvägsinfrastruktur samt arbetsmarknader och utbildning åt alla fyra väderstreck finns stor potential för att kommunen ska kunna fortsätta växa och utvecklas som motor i denna del av landet.”

Marie Centerwall

Kommunalråd, Bollnäs kommun

Ovanåker
Toppbild Ovanåker

Ovanåker

Bergslagsdiagonalen passerar genom Alfta i Ovanåkers kommun. Kommunen har cirka 11 500 invånare och centralorten är tätorten Edsbyn. Näringslivet i Ovanåkers kommun består till stor del av trä- och verkstadsföretag baserat på skogsnäringen samt modern teknik och rehabilitering. Företagartraditionen är stark i bygden och det finns över 600 företag inom kommunen. Stora företag inom kommunen är Svenska Fönster Produktion, Edsbyverken och Nefab.

Läs mer på www.ovanaker.se

 

 

”Idag kommer 1–2 lastbilar med råglas och 5–8 bilar med färdiga isolerglas per dag in till oss på Svenska Fönster. Vidare är det ungefär 15 bilar med släp som kör färdiga produkter varje dag. Till det ska adderas bilar med ingående komponenter såsom beslag, emballage med mera. Det blir uppskattningsvis fem bilar i genomsnitt per dag. Eftersom vi har transporter av ömtåligt gods gör detta att vägstandarden (i form av krav på jämnhet) har särskilt stor betydelse.”

Ola Domanders

Leveranslagerchef på Svenska Fönster

Falun
Toppbild Falun

Falun

Bergslagsdiagonalen passerar genom Falun som är Dalarnas residensstad med ca 59 000 invånare. De tre största arbetsgivarna i Falun är kommunen, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Privata företag och industrier som är stora arbetsgivare i Falun är Arctic Paper, Ericsson Cables, Dellner Couplers, Cederroth International och Stora Enso. Högskolan Dalarna har campus i både Falun och Borlänge med ca 16 000 inskrivna studenter.

I Falun har Bergslagsdiagonalen en betydande roll för godstrafiken men är också viktigt för arbetspendling och som turiststråk.

Läs mer på www.falun.se

Till 2019 har vår produktion femdubblats till ca 100 000 kubikmeter sågad vara med stabila ekonomiska resultat. Vi är idag ett medelstort sågverk med erfaren och kunnig personal på ca 45 anställda. Virkestransporterna in till företaget motsvarar 4 500-5 000 lastbilar per år. Uttransporterna motsvarar 135 lastbilar i månaden eller sju varje dag. Dessutom fraktas flis och spån med 60 bilar per dag. För att denna stora och hela tiden ökande transportvolym ska kunna hanteras säkert och tillförlitligt under hela året krävs i första hand underhållet av riksvägen upprätthålls fullt ut och utan dröjsmål, såväl under barmarksförhållanden som då snö och halka kan förekomma.

Balungstrand flygbild

Lars Mattson

Råvaruchef på Balungstrands Sågverk

Borlänge
Toppbild Borlänge

Borlänge

Bergslagsdiagonalen passerar genom Borlänge (delvis som E16). Borlänge är beläget vid Dalälven och har
ca 53 000 invånare. Tätorten är Dalarnas viktigaste industri- och handelsort. Traditionellt sett har Borlänge karakteriserats som en utpräglad industristad med främst stål- och pappersindustri. Denna är idag främst dominerad av SSAB Tunnplåt Borlänge och Stora Enso Kvarnsveden

Här finns även Högskolan Dalarna med inriktning på teknisk, administrativ, ekonomisk och social utbildning. De statliga myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen har huvudkontor i Borlänge. Romme alpin, som är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden ligger i Borlänge.

Läs mer på www.borlange.se

Det är dåligt med omkörningsmöjligheter, så det blir lätt köer även för lastbilar om man hamnar bakom en lastbil som går tungt i backarna. Bättre omkörningsmöjligheter skulle minska risken för olyckor. Ett ekipage med längden 25,25 m i snitt per dygn och alla dagar i veckan trafikerar vägsträckan. Godset kommer från IKEA:s lager i Älmhult och Torsvik och har destination IKEA Borlänge.

IKEA, Borlänge

Ludvika
Toppbild Ludvika

Ludvika

Bergslagsdiagonalen går rakt genom Ludvika kommun. Kommunen växer och har nu omkring 26 900 invånare. Näringslivet karaktäriseras i stor utsträckning av ABB:s högteknologiska verksamhet inom kraftöverföring samt av en mängd små och medelstora företag inom flera olika branscher. Här finns modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI, och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av Sveriges största bryggerier, och Säfsen Resort.

Stora förbättringar av bergslagsdiagonalen för genomfart Ludvika är planerad inom de närmaste åren.

Läs mer på www.ludvika.se

Ljusnarsberg
Toppbild Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

Bergslagsdiagonalen går genom Ljusnarsberg, ett litet samhälle med ca 4800 invånare. Stora företag i kommunen är Ahlstrom Ställdalen AB (fibertygsprodukter) och Kopparbergs Bryggeri AB. Kommunens näringsliv domineras annars av småföretag.

Läs mer på www.ljusnarsberg.se

Lindesberg
Toppbild Lindesberg

Lindesberg

Bergslagsdiagonalen passerar genom Lindesberg, en kommun med ca 23 000 invånare. Lindesbergs kommun utmärks av många småföretag inom skilda branscher, men också större industriföretag. Exempel på företag i kommunen är Meritor, BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar AB, Baettr Guldsmedshyttan AB, Nammo LIAB AB, LindePac AB och Linde Maskiner AB.

Det är lätt att ta sig till och från Lindesberg. Via Bergslagsdiagonalen tar man sig inom 45 minuter till Örebro flygplats och via tågpendel kan du smidigt ta dig till större knutpunkter och vidare ut i Sverige och världen. Med bilen har du 4 mil till Örebro och 20 mil till Stockholm.

Läs mer på www.lindesberg.se

Nora
Toppbild Nora

Nora

Bergslagsdiagonalen passerar Nora som är en av Sveriges bäst bevarade trästäder, med ca 10 700 invånare. Nora är en entreprenörskommun med många lokala småföretag som lever sida vid sida med större internationella bolag. Några av de större företagen som finns i kommunen är Orica, Drillcon, Danfo, Europrofil och Norab.

Läs mer på www.nora.se

Örebro
Toppbild Örebro

Örebro

Örebro är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor ca 150 000 personer och i kommunen finns invånare från ca 165 olika länder. 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Bergslagsdiagonalen, E18 och E20 är extra viktiga och här färdas både människor och gods. I Örebro finns mer än 12 000 registrerade företag. Stora privata arbetsgivare är Atlas Copco Rock Drills AB, Nobina Sverige AB, Suzuki Garphyttan AB och DHL i Örebro. Andra stora arbetsgivare är Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet, SCB och Polismyndigheten. Logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri och måltid är viktiga områden inom näringslivet.

Örebro Universitet har cirka 17 000 studenter.

Läs mer på www.orebro.se

Jag tycker att Norra infarten Lindesberg - Storå är under all kritik för att vara en riksväg och vi har ständigt problem med trailerdragare i Hällabacken så fort det blir kyla. Själv jobbar jag mest öster om Lindesberg mot Skinnskatteberg/Fagersta men det går mycket transporter på riksväg 50 (även timmer massaved mot Frövi/Valåsen/Hasselfors). Såg nyligen i NA (Nerikes Allehanda) att man från region Öst och kommunerna satsar på att bygga ut en omlastningscentral (för järnvägen) i Storå för 4 miljoner kronor och det kan medföra ännu fler transporter dit då även massaved/timmer kan komma att lastas ut på järnväg och det går en del mindre laster nu också där men det kan komma att öka och även grusmaterial. I NA igår stod det att man röjer norr om Fornaboda för att få säkrare väg med färre träd men framför allt är det vägen som behöver byggas om tycker jag.

Timmerbilsåkare i Örebro län

Kumla
Toppbild Kumla

Kumla

Kumla ligger i anslutning till Bergslagsdiagonalen och har ca 22 000 invånare. Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling. Här finns en blandning av stora företag och många duktiga småföretagare. Bland industrierna finns Procordia Food som tillverkar sylt och saft under varumärket BOB och Ericsson som tillverkar mobilkommunikationssystem. I Kumla finns skoföretaget Kavat som bygger vidare på Kumlas skotradition. Företaget har en stor outlet i anslutning till Bergslagsdiagonalen.

Viktiga vägar som Bergslagsdiagonalen och E20 passerar Kumla och en mil norr om Kumla finns E18.

Läs mer på www.kumla.se

Hallsberg
Toppbild Hallsberg

Hallsberg

Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt och berör Bergslagsdiagonalen. Från Hallsberg når man sju miljoner av Sveriges befolkning inom tre timmar. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg vilket utgör ett av Sveriges bästa logistisklägen. I kommunen bor ungefär 16 000 invånare och det finns ca 1 500 företag, varav många är duktiga små och medelstora företagare. Här finns även större företag inom industri och logistik.

Läs mer på www.hallsberg.se

 

 

Bergslagsdiagonalen (Rv50) utgör en viktig livsnerv för Hallsbergs kommuns fortsatta utveckling. Som Nordens logistiknav för godstrafik är det viktigt att infrastrukturen till och från vår kommun hela tiden utvecklas till att vara effektiv, kapacitetsstark och hållbar. Genom fortsatta satsningar på Bergslagsdiagonalen, så kommer man kunna möjliggöra en höjd kapacitet och öka vägens säkerhet.

Magnus Andersson

Kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun

Askersund
Toppbild Askersund

Askersund

Askersund är en hamnstad vid Vättern med ca 11 300 invånare. Näringslivet i Askersunds kommun är varierat och spänner från några större företag till många små. De största är Zinkgruvan Mining, Munksjö Aspa Bruk, Skyllbergs Bruk, Abigo Medical, ITS Logisticpartner och Alfapac. Även handel och turism är betydande branscher i kommunen.

Bergslagsdiagonalen går genom Askersund och har en viktig roll för både person- och godstrafik på väg. Under 2018 mötesseparerades vägen från Rude, strax söder om Askersund, till Åsbro i norr och har nu 100 km/h-standard. Nu återstår nybyggnation av vägen från Nykyrka, strax söder om länsgränsen mot Östergötland, till Brattebro backe. Sedan är hela vägen från Mjölby till E20 Brändåsen klar.

Läs mer på www.askersund.se

Motala
Toppbild Motala

Motala

Bergslagsdiagonalen går genom Motala som är Östergötlands tredje största stad och har ca 43 800 invånare. Motala är en mellanstor kommun med stor bredd på näringslivet där modern tillverkningsindustri utgör basen samtidigt som tjänstesektorn, handeln och besöksnäringen expanderar.

Stora investeringar har gjorts på Bergslagsdiagonalen i Motala det i kombination med en utbyggd tågtrafik gör Motala till ett intressant läge för både nya invånare och etableringar.

Läs mer på www.motala.se

Mjölby
Toppbild Mjölby

Mjölby

Bergslagsdiagonalen sträcker sig från Mjölby i söder till Söderhamn i norr. Mjölby har ca 27 400 invånare. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin. Här finns till exempel Toyota Material Handling Europe som driver en av världens största produktionsanläggningar för truckar i Mjölby. Väderstad AB är en ledande global leverantör av högeffektiva lantbruksmaskiner för sådd och jordbearbetning.

Mjölby kommun har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer. Bergslagsdiagonalen, E4 och riksväg 32 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen.

Läs mer på www.mjolby.se