Ett attraktivare stråk för gods- och persontrafik

Partnerskap Bergslagsdiagonalen arbetar för kortare restid och förbättrad säkerhet mellan Söderhamn och Mjölby. En förbättrad infrastruktur på Bergslagsdiagonalen främjar hela landets utveckling och tillväxt.

Ett attraktivare stråk för gods- och persontrafik

Partnerskap Bergslagsdiagonalen arbetar för kortare restid och förbättrad säkerhet mellan Söderhamn och Mjölby. En förbättrad infrastruktur på Bergslagsdiagonalen främjar hela landets utveckling och tillväxt.

Mål 2035

Minska restiden med en timme och 15 minuter för hela sträckan
Vara en mötesfri väg med en hastighet på minst 100 km/h
Utbyggt system av laddningsstationer för elbilar

Mål 2035

Minska restiden med en timme och 15 minuter för hela sträckan
Vara en mötesfri väg med en hastighet på minst 100 km/h
Utbyggt system av laddningsstationer för elbilar
Aktuellt

Det händer på Bergslagsdiagonalen

Här kan du läsa pressklipp, rapporter och inlagor m.m. rörande Bergslagsdiagonalens utveckling.

Allmänt
Aktuellt Seminarium i Riksdagen 240306
Allmänt
Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Rapport om riksväg 50

Den betydelsefulla vägen

Se filmen och var med och påverka debatten för en fortsatt utveckling i regionen. Det är dags att prioritera Bergslagsdiagonalen!

Vi som påverkas av en förbättrad Bergslagsdiagonal
"Vi har två lastbilar som kör riksväg 50 varje dag. På vintern blir det ofta stopp i trafiken och vägen har många partier där hastigheten ändras. Ju jämnare fart lastbilen kan hålla, desto lägre miljöpåverkan. I slutändan handlar det också om arbetstillfällen. Med dålig infrastruktur finns det risk att företag flyttar från kommunerna."
Thomas Nilsson
VD, SNX Transport i Bollnäs
Vi som påverkas av en förbättrad Bergslagsdiagonal
Vi är ett medelstort sågverk med ca 45 anställda och en planerad årsvolym på
100 000 – 110 000 kubikmeter sågad vara. Virkestransporterna in till företaget motsvarar 4 500–5 000 lastbilar per år. Uttransporterna motsvarar 135 lastbilar i månaden. Dessutom fraktas flis och spån med tio bilar per dag. För att denna stora och hela tiden ökande transportvolym ska kunna hanteras säkert och tillförlitligt under hela året krävs att i första hand underhållet av riksvägen upprätthålls fullt ut och utan dröjsmål såväl under barmarksförhållanden som då snö och halka kan förekomma.
Balungstrand flygbild
Lars Mattson
Råvaruchef på Balungstrands Sågverk
Vi som påverkas av en förbättrad Bergslagsdiagonal
”Idag kommer 1–2 lastbilar med råglas och 5–8 bilar med färdiga isolerglas per dag in till oss på Svenska Fönster. Vidare är det ungefär 15 bilar med släp som kör färdiga produkter varje dag. Till det ska adderas bilar med ingående komponenter såsom beslag, emballage med mera. Det blir uppskattningsvis fem bilar i genomsnitt per dag. Eftersom vi har transporter av ömtåligt gods gör detta att vägstandarden (i form av krav på jämnhet) har särskilt stor betydelse.”
Ola Domanders
Leveranslagerchef på Svenska Fönster