Aktuellt

Bergslagsdiagonalen 2015

Bättre vägstandard längs RV50 ger ett starkare och mer attraktivt Bergslagen

30 sep 2019

Här hittar du rapporten för ökad framkomlighet, bättre och säkrare flöden längs Bergslagsdiagonalen (RV50, Norra Ludvika­ – Södra infarten Lindesberg). Den handlar om vägsträckans betydelse för både Bergslagen och hela Sverige, vägens tillstånd och vilka åtgärder som krävs. Här beskrivs särskilt farliga och problematiska avsnitt med förslag till förbättringar. Syftet med rapporten, som är sammanställd av Partnerskap Bergslags­diagonalen 2019, är också att skapa opinion.

 

En ökad tillgänglighet längs Bergslagsdiagonalen skulle öka regionens attraktionskraft för framtida företagsetableringar och vara positivt för arbetsmarknaden i regionen. Arbetspendling är nödvändigt för ett starkt näringsliv och en jämnare vägstandard innebär också att man är villig att acceptera ett längre pendlingsavstånd. Alla föreslagna åtgärder skulle kunna genomföras till en grovt uppskattad kostnad om ca 500 miljoner kronor – en rimlig och väl motiverad investering.

Var med och påverka debatten för en fortsatt utveckling i regionen. Det är dags att prioritera Bergslagsdiagonalen!

 

Sammanfattning av rapporten för ökad framkomlighet, bättre och säkrare flöden längs Bergslagsdiagonalen